strefa
bezpiecznej
dystrybucji
Logo Romgaz
butla kompozytowa
z zaworem click-on
Logo Romgaz
butla stalowa
z gratisową uszczelką
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
  • Przechowuj i używaj butli zawsze w wentylowanych pomieszczeniach, znajdujących się powyżej poziomu gruntu, unikaj wszelkiego typu kanałów, studzienek rewizyjnych i kanalizacyjnych, spiżarni itp.
  • Regularnie sprawdzaj szczelność instalacji gazowej.
  • Przy każdej wymianie butli sprawdzaj szczelność w miejscach zaznaczonych na rysunku instruktażowym.
Butla gazowa
Nigdy nie sprawdzaj szczelności butli za pomocą otwartego ognia!

O badanie szczelności butli zwróć się do osoby dostarczającej gaz lub użyj testera gazu!
Butla gazowa
W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z naszym biurem obsługi lub odwiedź www.bezpiecznabutla.romgaz.com.pl
POD ŻADNYM POZOREM NIE UŻYWAĆ BUTLI W POZYCJI LEŻĄCEJ LUB ZAWOREM SKIEROWANYM W DÓŁ.

NIE NAPEŁNIAĆ BUTLI WE WŁASNYM ZAKRESIE.

STOSOWAĆ SIĘ DO INSTRUKCJI OBSŁUGI ZAMIESZCZONEJ NA BUTLI.
Butla gazowa
Butla gazowa
BUTLA KOMPOZYTOWA
Z ZAWOREM CLICK-ON
ZAWÓR CLICK-ON
Wymiana butli, bez narzędzi
ULTRA LEKKA
Zaledwie 5,4 kg
JAKOŚĆ
Gwarancja 100% wykorzystania zakupionego gazu.
KONTROLOWANY POZIOM GAZU W BUTLI
Przezroczyste ściany
NOWOCZESNA KONSTRUKCJA I DESIGN
Wyglqd, lekkość, nie koroduje.
BEZPIECZEŃSTWO
Wytrzymuje dużo większe ciśnienie niż butle stalowe.
NIE PUSZCZA GAZU NAWET W PRZYPADKU NIESZCZELNEGO PODŁĄCZENIA REDUKTORA
Butla gazowa
BUTLA STALOWA
Z GRATISOWĄ USZCZELKĄ
BUTLE POSIADAJĄ PLOMBĘ.
która jest gwarancją napełnienia butli w naszej rozlewni i sprawdzenia jej szczelności przez wykwalifikowany personel.
DO KAŻDEJ BUTLI DODAJEMY ZAŚLEPKĘ Z DODATKOWĄ USZCZELKĄ ORAZ INSTRUKCJĘ PRAWIDŁOWEGO JEJ WYMIENIENIA
USZCZELKĘ WKŁADAMY SZERSZĄ STRONĄ DO PRZODU - GWARANTUJE TO PRAWIDŁOWE USZCZELNIENIE
Butla gazowa
POCHODZENIE
SPRAWDŹ CO KUPUJESZ
Kupuj tylko w zaufanych punktach dystrybucji.

Plomba musi być nieuszkodzona i dobrze przylegająca świadczy o tym kto i gdzie napełnił butle w innym wypadku pochodzi ona z nieznanego źródła. Ponadto jest gwarancją ilości i jakości zawartego w niej gazu.

Kupując z nieznanych źródeł narażasz siebie i swoich bliskich na niebezpieczeństwo.

Sprawdź legalizację - każda butli musi posiadać datę ważności legalizacji.

Uszczelka - sprawdź czy uszczelka nie posiada uszkodzeń i dobrze przylega. Jeżeli masz wątpliwości, wymień ją zgodnie z instrukcją obok.
Butla gazowa
ROMGAZ
RPO PLUS
Butla gazowa
ROMGAZ
PLUS KOMPOZYT
Butla gazowa
ROMGAZ
MINI